Miljö och hållbarhet

Hållbara upplevelser

Utan vildmark, inget Vildmarkshotell. Miljö och hållbarhet är en viktig del av vårt arbete och att ta hand om vår natur ligger högst på agendan för hela Destination Kolmården.

Sedan 2001 är hotellet Svanen-certifierat och märkt som Grönt Hotell av Norrköpings kommun. Det innebär att vi regelbundet kontrolleras enligt ett kontrollprogram som har Nordens hårdaste kriterier för miljö. I programmet mäter vi på daglig basis t.ex. vår energiförbrukning, vattenåtgång och vikt av avfall. Resultatet ligger till grund för ett strategiskt arbete med ett enda mål; att minska vår miljöpåverkan.

Som del i arbetet med Corporate Responsibility ligger miljöarbetet, men också socialt ansvar och säkerhet. Sedan 2011 är Vildmarkshotellet säkerhetscertifierat genom Safehotels Alliance. Det innebär att hotellet har tydliga proaktiva och operativa planer för det systematiska säkerhetsarbetet; exempelvis brandskydd, extraordinära händelser och konferenssäkerhet. Stora resurser läggs också årligen på utbildningar för personalen inom HLR, DHLR, Första hjälpen och operativt brandskyddsarbete.

Genom medverkan i olika sociala projekt, som till exempel Min Stora Dag och lokala samarbeten, bidrar vi både finansiellt och med vår kompetens i frågor som berör många människor. Nyligen påbörjades också ett lokalt där Kolmården, som en stor arbetsgivare i regionen, vill slussa in fler personer till lärlingsplatser inom hotellet. Detta skapar fler arbetstillfällen för framförallt ungdomar, men är också positivt för rotationen och tillväxten i vår interna kompetensbank.

logotyper-svanen-svenskamoten